Ver halen - dichter bij

"In den beginne was het woord." En daar geloof ik in.

Het woord is er nog steeds; één van de hoger ontwikkelde zintuigen van de mens zijn de woordzin, de taalzin, de gedachtenzin of denkzin.

Ik spreek mezelf uit, ik bezin(g) me in gedachten op leven en dood. Het woord, de gedachte, overwint de dood.

Verhalenzijn daar een levend bewijs van. Zij maken de dode letter tot voertuig voor de geest.

Sprookjes, volksverhalen, legenden, ik roep ze al vertellend tot leven. Het liefst geef ik mensen van jong tot oud de gelegenheid om zelf weer tot vertellen te komen, in een "workshop".

Elk mens schildert zo en bezingt in woorden en zinnen eigen verhalen.
Ver halen - dicht bij dus.